Group - Králová - firma 18. 4. 2024

18.04.2024

Game mode

Players (10)

Favourite vest
3
Games played
1
Average accuracy
15%
K:D (Hits:Deaths):
2:1 (2,00)
Average score
3 700,00
Total score
3 700
Average shots
381,00
Total shots
381
Average amount of missed shots
325,00
Total amount of missed shots
325
Average hits
56,00
Total hits
56
Average amount of teammate hits
4,00
Total amount of teammate hits
4
Average deaths
28,00
Total deaths
28
Average amount of teammate deaths
2,00
Total amount of teammate deaths
2
Player hits
Kamík
15 / 1
0 / 0
Jiřík
13 / 1
0 / 0
Radim
9 / 1
0 / 0
Tomík
8 / 1
0 / 0
Jeník
7 / 1
0 / 0
Víťa
0 / 0
1 / 1
Péťa
0 / 0
1 / 1
Lukáš
0 / 0
2 / 1
LP
0 / 0
0 / 1
Deaths by players
Jiřík
7 / 1
0 / 0
Jeník
6 / 1
0 / 0
Radim
6 / 1
0 / 0
Tomík
4 / 1
0 / 0
Kamík
3 / 1
0 / 0
Víťa
0 / 0
1 / 1
Péťa
0 / 0
0 / 1
Lukáš
0 / 0
1 / 1
LP
0 / 0
0 / 1
Favourite vest
8
Games played
1
Average accuracy
19%
K:D (Hits:Deaths):
46:29 (1,59)
Average score
3 025,00
Total score
3 025
Average shots
244,00
Total shots
244
Average amount of missed shots
198,00
Total amount of missed shots
198
Average hits
46,00
Total hits
46
Average amount of teammate hits
1,00
Total amount of teammate hits
1
Average deaths
29,00
Total deaths
29
Average amount of teammate deaths
1,00
Total amount of teammate deaths
1
Player hits
LP
13 / 1
0 / 0
Víťa
11 / 1
0 / 0
Lukáš
8 / 1
0 / 0
Péťa
7 / 1
0 / 0
Filip
6 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jiřík
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
0 / 1
Radim
0 / 0
1 / 1
Deaths by players
Víťa
9 / 1
0 / 0
Lukáš
9 / 1
0 / 0
Filip
7 / 1
0 / 0
LP
2 / 1
0 / 0
Péťa
1 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jiřík
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
1 / 1
Radim
0 / 0
0 / 1
Favourite vest
1
Games played
1
Average accuracy
7%
K:D (Hits:Deaths):
60:49 (1,22)
Average score
3 175,00
Total score
3 175
Average shots
898,00
Total shots
898
Average amount of missed shots
838,00
Total amount of missed shots
838
Average hits
60,00
Total hits
60
Average amount of teammate hits
3,00
Total amount of teammate hits
3
Average deaths
49,00
Total deaths
49
Average amount of teammate deaths
3,00
Total amount of teammate deaths
3
Player hits
Tomík
18 / 1
0 / 0
Kamík
13 / 1
0 / 0
Jeník
9 / 1
0 / 0
Radim
9 / 1
0 / 0
Jiřík
8 / 1
0 / 0
Péťa
0 / 0
0 / 1
Filip
0 / 0
1 / 1
Lukáš
0 / 0
1 / 1
LP
0 / 0
1 / 1
Deaths by players
Kamík
12 / 1
0 / 0
Jeník
11 / 1
0 / 0
Radim
10 / 1
0 / 0
Tomík
7 / 1
0 / 0
Jiřík
6 / 1
0 / 0
Péťa
0 / 0
0 / 1
Filip
0 / 0
1 / 1
Lukáš
0 / 0
2 / 1
LP
0 / 0
0 / 1
Favourite vest
5
Games played
1
Average accuracy
6%
K:D (Hits:Deaths):
48:35 (1,37)
Average score
2 550,00
Total score
2 550
Average shots
837,00
Total shots
837
Average amount of missed shots
789,00
Total amount of missed shots
789
Average hits
48,00
Total hits
48
Average amount of teammate hits
4,00
Total amount of teammate hits
4
Average deaths
35,00
Total deaths
35
Average amount of teammate deaths
3,00
Total amount of teammate deaths
3
Player hits
Kamík
11 / 1
0 / 0
Radim
10 / 1
0 / 0
Jeník
9 / 1
0 / 0
Tomík
7 / 1
0 / 0
Jiřík
7 / 1
0 / 0
Víťa
0 / 0
2 / 1
Péťa
0 / 0
1 / 1
Filip
0 / 0
1 / 1
LP
0 / 0
0 / 1
Deaths by players
Kamík
9 / 1
0 / 0
Jeník
8 / 1
0 / 0
Radim
6 / 1
0 / 0
Tomík
5 / 1
0 / 0
Jiřík
4 / 1
0 / 0
Víťa
0 / 0
1 / 1
Péťa
0 / 0
0 / 1
Filip
0 / 0
2 / 1
LP
0 / 0
0 / 1
Favourite vest
7
Games played
1
Average accuracy
12%
K:D (Hits:Deaths):
47:43 (1,09)
Average score
2 050,00
Total score
2 050
Average shots
403,00
Total shots
403
Average amount of missed shots
356,00
Total amount of missed shots
356
Average hits
47,00
Total hits
47
Average amount of teammate hits
4,00
Total amount of teammate hits
4
Average deaths
43,00
Total deaths
43
Average amount of teammate deaths
1,00
Total amount of teammate deaths
1
Player hits
LP
19 / 1
0 / 0
Péťa
7 / 1
0 / 0
Filip
7 / 1
0 / 0
Víťa
6 / 1
0 / 0
Lukáš
4 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jeník
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
2 / 1
Radim
0 / 0
2 / 1
Deaths by players
Filip
13 / 1
0 / 0
Víťa
8 / 1
0 / 0
Péťa
8 / 1
0 / 0
Lukáš
7 / 1
0 / 0
LP
6 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jeník
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
0 / 1
Radim
0 / 0
1 / 1
Favourite vest
9
Games played
1
Average accuracy
11%
K:D (Hits:Deaths):
23:24 (0,96)
Average score
1 950,00
Total score
1 950
Average shots
416,00
Total shots
416
Average amount of missed shots
370,00
Total amount of missed shots
370
Average hits
46,00
Total hits
46
Average amount of teammate hits
2,00
Total amount of teammate hits
2
Average deaths
48,00
Total deaths
48
Average amount of teammate deaths
2,00
Total amount of teammate deaths
2
Player hits
Víťa
12 / 1
0 / 0
LP
12 / 1
0 / 0
Lukáš
9 / 1
0 / 0
Péťa
8 / 1
0 / 0
Filip
3 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jiřík
0 / 0
0 / 1
Jeník
0 / 0
1 / 1
Radim
0 / 0
1 / 1
Deaths by players
Filip
15 / 1
0 / 0
Víťa
13 / 1
0 / 0
Lukáš
11 / 1
0 / 0
Péťa
5 / 1
0 / 0
LP
2 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jiřík
0 / 0
2 / 1
Jeník
0 / 0
0 / 1
Radim
0 / 0
0 / 1
Favourite vest
6
Games played
1
Average accuracy
9%
K:D (Hits:Deaths):
32:41 (0,78)
Average score
1 150,00
Total score
1 150
Average shots
374,00
Total shots
374
Average amount of missed shots
342,00
Total amount of missed shots
342
Average hits
32,00
Total hits
32
Average amount of teammate hits
0,00
Total amount of teammate hits
0
Average deaths
41,00
Total deaths
41
Average amount of teammate deaths
0,00
Total amount of teammate deaths
0
Player hits
Péťa
8 / 1
0 / 0
LP
8 / 1
0 / 0
Víťa
7 / 1
0 / 0
Lukáš
5 / 1
0 / 0
Filip
4 / 1
0 / 0
Jiřík
0 / 0
0 / 1
Jeník
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
0 / 1
Radim
0 / 0
0 / 1
Deaths by players
Víťa
18 / 1
0 / 0
Filip
8 / 1
0 / 0
Lukáš
7 / 1
0 / 0
Péťa
4 / 1
0 / 0
LP
4 / 1
0 / 0
Jiřík
0 / 0
0 / 1
Jeník
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
0 / 1
Radim
0 / 0
0 / 1
Favourite vest
10
Games played
1
Average accuracy
13%
K:D (Hits:Deaths):
36:47 (0,77)
Average score
1 125,00
Total score
1 125
Average shots
281,00
Total shots
281
Average amount of missed shots
245,00
Total amount of missed shots
245
Average hits
36,00
Total hits
36
Average amount of teammate hits
1,00
Total amount of teammate hits
1
Average deaths
47,00
Total deaths
47
Average amount of teammate deaths
4,00
Total amount of teammate deaths
4
Player hits
Víťa
10 / 1
0 / 0
Péťa
7 / 1
0 / 0
Filip
6 / 1
0 / 0
Lukáš
6 / 1
0 / 0
LP
6 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jiřík
0 / 0
1 / 1
Jeník
0 / 0
0 / 1
Kamík
0 / 0
0 / 1
Deaths by players
LP
11 / 1
0 / 0
Lukáš
10 / 1
0 / 0
Víťa
9 / 1
0 / 0
Filip
9 / 1
0 / 0
Péťa
4 / 1
0 / 0
Tomík
0 / 0
0 / 1
Jiřík
0 / 0
2 / 1
Jeník
0 / 0
1 / 1
Kamík
0 / 0
1 / 1
Favourite vest
2
Games played
1
Average accuracy
8%
K:D (Hits:Deaths):
22:39 (0,56)
Average score
250,00
Total score
250
Average shots
259,00