Výsledky laser game

Výsledky laser game v FunSpace ČB z dne 25.10.2023 17:13 v herním módu Team deathmach. Hry se účastnilo 3 týmů: Red team, Blue team, Green team Vyhrál tým: Red team. 1. se umístilo radasu s celkovým skóre 6 350. 2. se umístil Kublik s celkovým skóre 4 100. 3. se umístila Zuzka s celkovým skóre 3 250. 4. se umístilo Mephisto s celkovým skóre 2 900. 5. se umístilo Cactus s celkovým skóre 2 700. 6. se umístil Sova s celkovým skóre 1 050. 7. se umístil Peta s celkovým skóre 1 000. 8. se umístil Berin s celkovým skóre 950. 9. se umístila Kocka s celkovým skóre 850. 10. se umístilo Denis s celkovým skóre 750. 11. se umístilo Trumpeta22 s celkovým skóre -1 200.

Informace o hře

FunSpace ČB

Game code: g653933f4953a5
Date:
Game mode: Team deathmach
Points per hit:
100
Points per deaths:
-50
Points per teammate hit:
0
Points per death by teammate:
0
- Score
- Herní úroveň
- Shots
- Hits
- Deaths
- Hits from/to teammates
Žádné zajímavosti

Výsledky týmů

Red team
15 200
Loading...
Blue team
6 550
Loading...
Green team
950
Loading...

Výsledky hráčů

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Player hits

radasu
Zasáhlo si hráče:
radasu
0
Kublik
0
Zuzka
0
Mephisto
18
Cactus
0
Sova
15
Peta
17
Berin
1
Kocka
13
Denis
15
Trumpeta22
0
Kublik
You hit player:
radasu
0
Kublik
0
Zuzka
0
Mephisto
24
Cactus
1
Sova
7
Peta
12
Berin
0
Kocka
10
Denis
4
Trumpeta22
0
Zuzka
Zasáhla si hráče:
radasu
0
Kublik
1
Zuzka
0
Mephisto
21
Cactus
2
Sova
0
Peta
24
Berin
3
Kocka
2
Denis
3
Trumpeta22
0
Mephisto
Zasáhlo si hráče:
radasu
13
Kublik
14
Zuzka
16
Mephisto
0
Cactus
13
Sova
0
Peta
0
Berin
5
Kocka
0
Denis
0
Trumpeta22
11
Cactus
Zasáhlo si hráče:
radasu
0
Kublik
0
Zuzka
0
Mephisto
16
Cactus
0
Sova
6
Peta
13
Berin
0
Kocka
3
Denis
8
Trumpeta22
0
Sova
You hit player:
radasu
6
Kublik
7
Zuzka
1
Mephisto
1
Cactus
7
Sova
0
Peta
1
Berin
0
Kocka
0
Denis
1
Trumpeta22
4
Peta
You hit player:
radasu
5
Kublik
4
Zuzka
16
Mephisto
0
Cactus
8
Sova
0
Peta
0
Berin
3
Kocka
0
Denis
0
Trumpeta22
11
Berin
You hit player:
radasu
0
Kublik
0
Zuzka
2
Mephisto
6
Cactus
2
Sova
0
Peta
5
Berin
0
Kocka
0
Denis
2
Trumpeta22
0
Kocka
Zasáhla si hráče:
radasu
3
Kublik
0
Zuzka
0
Mephisto
0
Cactus
6
Sova
1
Peta
0
Berin
0
Kocka
0
Denis
1
Trumpeta22
14
Denis
Zasáhlo si hráče:
radasu
4
Kublik
7
Zuzka
6
Mephisto
0
Cactus
2
Sova
0
Peta
0
Berin
2
Kocka
0
Denis
0
Trumpeta22
4
Trumpeta22
Zasáhlo si hráče:
radasu
2
Kublik
0
Zuzka
0
Mephisto
1
Cactus
0
Sova
1
Peta
3
Berin
1
Kocka
1
Denis
3
Trumpeta22
0